Kinnargata 82 - 90

 • Efri og neðri sérhæðir með sérinngang
 • Stærðir 133,4 – 138,5 fm
 • Allar íbúðir eru fjögurra herbergja
 • Húsið er klætt að utan og því viðhaldslítið
 • Húsið er einingarhús frá LoftOrku og einangrað að utan með harðpressaðri steinull og klætt með sléttum álplötum frá Áltaki
 • Stórar svalir eða Sérafnotareitur
 • Golfbílageymsla
 • Aukin lofthæð
 • Glæsilegt útsýni
 • Tengi fyrir rafhleðslu við bílastæði
 • Innréttingar frá Parka. Innréttingar eru í hvítum og svörtum lit, nema í eldhúsi verður hún í viðarlíki.
 • Blöndunartæki frá Bræðrunum Ormsson
 •  Gólfhitalögn í anddyri og baðherbergi.
 • Ál/tré Gluggar, Rennihurðar úr áli. Gluggarnir verða hvítir að innan en dökkgráir að utan.
 • Snjóbræðsla verður í stigum og gönguleiðum við húsið
 • Afhending Janúar 2021

Hverfið

Húsin eru í Urriðaholti í Garðabæ sem er einstakt og nýstárlegt hverfi. Umkringt óspilltir náttúru en um leið í nálægð við góðar samgönguæðar og sérlega vel staðsett innan höfuðborgarsvæðisins. Í jaðri hverfisins eru helstu útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins, ósnortin náttúra og einn glæsilegasti golfvöllur landsins. 

Urriða­holt byggir á hugsjón um að íbúabyggð eigi að hámarka lífsgæði fólksins sem þar býr í sátt við náttúruna í kring og umhverfið allt. Skipulag Urriðaholts er fyrsta hverfið hér á landi til að hljóta vistvottun samkvæmt vottunarkerfi BREEAM Communities. Urriðaholt er þéttbýli í náinni tengingu við nokkur helstu úti­vistar­svæði höfuðborgar­svæðisins, ósnortna náttúru og góðar samgönguæðar sem stytta leiðir í allar áttir.

Söluaðilar

MAGNÚS MÁR LÚÐVÍKSSON

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

6992010

MAGNUS@FASTLIND.IS

KRISTJÁN ÞÓRIR HAUKSSON

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

6961122

KRISTJAN@FASTLIND.IS